Szkolenie HeroTrucker – dodatkowe informacje

Opis szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych

Szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych.

Zapraszamy Was na profesjonalne szkolenie z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych. Szkolenie organizowane jest w ramach programu HeroTrucker, którego inicjatorem jest Fundacja Truckers Life (Wysoka, k. Wrocławia).

Szkolenia sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

HeroTrucker

To program, którego strategicznym celem jest podniesienie kompetencji kierowców zawodowych w zakresie świadomego i skutecznego udzielania pierwszej pomocy w wypadkach drogowych.

Certyfikacja

Po zakończeniu szkolenia każdy z kierowców otrzyma materiały edukacyjne oraz „odznakę” – tabliczkę HeroTruckera. Będzie ona informować innych uczestników ruchu, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia drogowego, o przebywaniu w pobliżu osoby zdolnej do udzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenia praktyczne

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych to przede wszystkim ćwiczenia praktyczne. 80% ćwiczeń i 20% teorii.

Bezpłatnie

Udział w kursy z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych jest całkowicie darmowy, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zdecydowanie warto się pospieszyć z decyzją 🙂

Profesjonalna kadra szkoleniowa

Kadra szkoleniowa to doświadczeni ratownicy medyczni. Na szkoleniach z pierwszej pomocy przekazują wiedzę praktyczną opierającą się przede wszystkim na ich własnych doświadczeniach.

Dogodna lokalizacja

Wszystkie nasze szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych odbędą się w przyjaznych przestrzeniach – na parkingach, w hotelach, salach szkoleniowych. Projekt ma wymiar ogólnopolski – spotkania odbędą się w całej Polsce.

Lokalizacja. Szkolenie odbędzie się w lokalizacji, którą wybierzecie w trakcie rezerwacji.

Uczestnicy. Liczba miejsc jest ograniczona – jeśli twoja rezerwacja zostanie odrzucona z powodu przekroczenia limitu miejsc, zostaniesz o tym poinformowany/a w wiadomości e-mail – w takim przypadku trafisz na listę rezerwową. Jeśli zwolni się miejsce i zgodnie z kolejnością zapisów będziesz następny na liście rezerwowej, poinformujemy Cię o tym.

Zapisy. Liczba miejsc na każdym szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na zakończenie. Po zakończeniu szkolenia każdy z kierowców otrzyma materiały edukacyjne oraz „odznakę” – tabliczkę HeroTruckera. Będzie ona informować innych uczestników ruchu, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia drogowego, o przebywaniu w pobliżu osoby zdolnej do udzielenia pierwszej pomocy.

Program szkolenia

BLOK 1: Bezpieczeństwo własne, świadków zdarzenia, poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia, aspekty teoretyczne pierwszej pomocy w wypadkach komunikacyjnych.
BLOK 2: Ocena stanu poszkodowanego, wezwanie służb ratunkowych, ewakuacja poszkodowanego.
BLOK 3: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z automatyczną defibrylacją (AED).

BLOK 4: Tamowanie krwotoków, zabezpieczanie i zaopatrzenie urazów, obrażeń, poparzeń.
BLOK 5: Udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach zagrażających życiu.
BLOK 6: Niezbędne wyposażenie kierowcy, które ratuje życie i zdrowie.

Informacje dodatkowe

Szkolenia przeprowadzone zostaną z zachowaniem aktualnych norm bezpieczeństwa i obostrzeń sanitarnych wynikających z zagrożenia epidemiologicznego Covid – 19. Odbędą się one w salach o metrażu zapewniającym zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy kursantami. Zarówno pomieszczenia jak i wykorzystywany sprzęt będą w trakcie trwania szkoleń na bieżąco dezynfekowane. 

Liczba kursantów jednego szkolenia została ograniczona do 12 osób.

Przed każdym szkoleniem ratownik medyczny przeprowadzi z uczestnikami wywiad epidemiologiczny, dokona pomiaru temperatury, procesu dezynfekcji i higieny rąk. Każdy z uczestników otrzyma zestaw środków ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki, płyn dezynfekcyjny. W ramach ćwiczeń BLOKU 3 – kursanci nie będą wykonywać ćwiczeń polegających na prowadzeniu zastępczej wentylacji (oddechy ratunkowe).

Dodatkowo, plan szkoleń uwzględnia także panel dotyczący udzielania pierwszej pomocy w dobie epidemii COVID – 19.

REGULAMIN SZKOLEŃ