Warunki pracy kierowców

Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie

Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie. Raport.

GODNE WARUNKI PRACY W ZAWODZIE KIEROWCÓW. Problemy i rozwiązania.

Dajemy wsparcie kierowcom zawodowym w dążeniu do bycia bezpiecznym, szanowanym i zdrowym. Naszym celem jest poprawa warunków pracy kierowców, zmiana postrzegania tego zawodu oraz zwiększenie świadomości na temat trudności jakie ze sobą niesie jego wykonywanie. Dlatego z  myślą o kierowcach i przy wsparciu naszych Partnerów  UTA Sp. z o.o. oraz Transport i Logistyka Polska przeprowadziliśmy [...]