Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
Ocena oddechu.

Ocena oddechu

Kontynuujemy rozpoczętą we wpisie serię dotyczącą podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (resuscytacja krążeniowo-oddechowa). Wiemy już jak ocenić stan świadomości poszkodowanego. Dziś szczegółowy instruktarz jak ocenić stan osoby poszkodowanej (prawidłowy oddech) metodą ABC?

ABC = Airway Breathing Circulation

Po uprzednim sprawdzeniu bezpieczeństwa własnego, świadków zdarzenia oraz samego poszkodowanego, po ocenie stanu przytomności poszkodowanego przechodzimy do oceny oddechu za pomocą metody ABC. Jest to kluczowy moment w całym algorytmie, ponieważ na podstawie oceny ABC, podejmiemy decyzję czy przejdziemy do uciśnięć klatki piersiowej i prowadzenia wentylacji zastępczej, czy też ułożymy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Oceny stanu poszkodowanego dokonujemy metodą ABC.

  • Airway udrożnienie dróg oddechowych za pomocą tzw. rękoczynu czoło-żuchwa.
  • Breathing sprawdzenie oddechu metodą widzę, słyszę, czuje.
  • Circulation sprawdzenie oznak krążenia.

A – Airway – Udrożnienie dróg oddechowych

  • Udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego stosując rękoczyn czoło-żuchwa
  • Umieść jedną dłoń na czole poszkodowanego, dwoma palcami podtrzymaj żuchwę
  • Jednocześnie odchyl głowę poszkodowanego ku tyłowi
Szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych, pierwsza pomoc w wypadku drogowym, szkolenie pierwsza pomoc dla kierowcy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Udrożnienie dróg oddechowych. Od lewej. 1. Umieść dłoń na czole poszkodowanego. Palce drugiej dłoni umieść na żuchwie poszkodowanego (nie na częściach miękkich). 2 Odchyl jednocześnie głowę poszkodowanego ku tyłowi. Drogi oddechowe są drożne. Źródło: www.gotowidoratowania.pl kursy pierwszej pomocy, szkolenia z pierwszej pomocy 

Dzięki temu zabiegowi drogi oddechowe poszkodowanego staną się drożne a ty będziesz mógł ocenić oddech. U nieprzytomnej osoby leżącej na wznak język zapada się w dół, co w połączeniu z opadaniem żuchwy może spowodować groźną niedrożność oddechową. Prawidłowe udrożnienie dróg oddechowych jest zatem bardzo istotnym elementem.

Czy mogę odchylić głowę u poszkodowanego urazowego?

Tak! Według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji osoby nieposiadające wykształcenia medycznego – stosują odchylenie głowy i rękoczyn czoło-żuchwa w każdym przypadku. Priorytetem jest udrożnienie dróg oddechowych, ocena oddechu i podjęcie dalszych działań a w konsekwencji ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Również nie należy tracić czasu na poszukiwanie „na ślepo” ciał obcych w jamie ustnej na tym jak i w późniejszych etapach.

A (Airway) - B (Breathing) - C (Circulation)

B – Breathing – Sprawdzenie oddechu

U nieoddychającej osoby, już po około 5 minutach dochodzi do nieodwracalnych zmian neurologicznych. Tlen nie jest dostarczany do mózgu, składniki odżywcze znajdujące się we krwi nie są dostarczane do kluczowych organów człowieka. Człowiek umiera. Zatem jak najszybciej musimy dokonać oceny oddechu. Przy udrożnionych drogach oddechowych sprawdzamy oddech posługując się schematem:

  • Słyszę
  • Czuję
  • Widzę

 

Pochylamy się nad głową poszkodowanego przybliżając swoje ucho do ust i nosa poszkodowanego. Staramy się usłyszeć (słyszę) wydychane powietrze z ust poszkodowanego. Staramy się poczuć (czuję) ciepło wydychanego powietrza na własnym policzku. Obserwujemy (widzę) jednocześnie klatkę piersiową poszkodowanego.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych, pierwsza pomoc w wypadku drogowym, szkolenie pierwsza pomoc dla kierowcy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ocena oddechu. Słyszę. Czuję. Widzę. Źródło: www.gotowidoratowania.pl kurs pierwszej pomocy, szkolenia z pierwszej pomocy 

Na sprawdzenie oddechu należy poświęcić dokładnie 10 sekund. W tym czasie powinniśmy zaobserwować ruchy klatki piersiowej, poczuć i usłyszeć co najmniej 2 oddechy u poszkodowanego.

Jest do dolna i jedyna granica, która mówi nam, że poszkodowany NIE WYMAGA dalszego procedowania algorytmu tj. uciśnięć klatki piersiowej – że jego serce pracuje i że oddycha. Na tej podstawie ułożymy poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Przy ocenie oddechu możemy sobie pomóc w wyjątkowych sytuacjach, kładąc rękę na klatce piersiowej poszkodowanego, tak aby ewentualnie poczuć jej ruchy. Robimy to np. w sytuacji, kiedy poszkodowany jest ubrany w grubą kurtkę, której nie mogliśmy rozpiąć, lub kiedy jest np. ciemno.

1 oddech lub 0 oddechów lub „nie jestem pewien/pewna”? Oddech nieprawidłowy!

Usłyszenie minimum 2 oddechów w przeciągu 10 sekund, gwarantuje nam 12 oddechów/min. Czyli oddech prawidłowy. Co w przypadku, kiedy nie słyszymy oddechów, nie jesteśmy pewni lub usłyszeliśmy tylko jeden oddech?

Kiedy nie usłyszeliśmy i nie poczuliśmy oddechów u poszkodowanego lub kiedy nie jesteśmy pewni – przechodzimy od razu do uciśnięć klatki piersiowej (30)! Kiedy usłyszeliśmy przez 10 sekund JEDEN oddech również przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej (30)! ponieważ, jest to oddech agonalny.

Oddech agonalny (gasping) nazywany również „rybim oddechem” to nieregularne próby „łapania powietrza” –  są częste w okresie następującym bezpośrednio po zatrzymaniu krążenia. Bardzo często oddech agonalny bywa mylony z prawidłową czynnością oddechową i występuje on w blisko w 40% przypadków NZK (Nagłe Zatrzymanie Krążenia – pierwsza pomoc). Świadkowie opisują agonalny oddech jako słabe oddechy, ciężki oddech z wysiłkiem lub głośne, przerywane westchnięcia.

Podkreślamy raz jeszcze – 2 oddechy minimum! 0, 1, „nie jestem pewny/pewna?” – przechodzimy do 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Wyżej wymienionych interwencji w ramach udzielania pierwszej pomocy nauczysz się odbywając kurs pierwszej pomocy. To niezwykle ważne aby zdobywać wiedzę pierwszo-pomocową odbywając kurs pierwszej pomocy gdzie w sposób praktyczny nauczymy się podejmowania  działań w sytuacji kryzysowej. Pamiętajmy, że udzielenie pierwszej pomocy to nie tylko nasz prawny, ale i moralny obowiązek. Pierwsza pomoc i jej udzielenie nie jest trudna.  Odbywając praktyczny kurs pierwszej pomocy doskonale się do tego przygotujemy. Inwestycja w kurs pierwszej pomocy zwróci się wielokrotnie.

Zapamiętaj!

Airway
Breathing
Circulation

C – Circulation – Krążenie

UWAGA! Po zmianie wytycznych ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji) NIE DOKONUJEMY SPRAWDZENIA TĘTNA na tętnicach u poszkodowanego. Rozpoznanie zatrzymania krążenia na tej podstawie stanowi wyzwanie. Sprawdzanie tętna na tętnicy szyjnej (czy w jakiejkolwiek innej okolicy) jest nieskuteczną metodą potwierdzania obecności czy braku krążenia. Świadkowie zdarzenia powinni podejrzewać zatrzymanie krążenia i rozpoczynać RKO, jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych, pierwsza pomoc w wypadku drogowym, szkolenie pierwsza pomoc dla kierowcy

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ocena ABC. C – circulation – krążenie. Od wielu lat w pierwszej pomocy NIE SPRAWDZAMY TĘTNA na tętnicach u poszkodowanego. Jest to trudne, łatwo o pomyłkę. Nie tracimy zbędnych sekund. Źródło: www.gotowidoratowania.pl  kursy pierwszej pomocy, szkolenia z pierwszej pomocy 

Szerokości i bezpieczności! Piona!
GOTOWI DO RATOWANIA – szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy.

Zapisz się na szkolenia z pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych, które dla Ciebie organizujemy. Posiądź wiedzę, która może w przyszłości pomóc Ci jeżeli zdrowie i życie drugiego człowieka będzie zagrożone. Kurs pierwszej pomocy dla kierowców zawodowych na którym zdobędziesz wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy w wypadkach drogowych to Twój must-have. Pamiętaj szkolenia z pierwszej pomocy, kursy pierwszej pomocy – o tym nie możesz zapominać. Kurs pierwszej pomocy dla firm Wrocław. Szkolenia z pierwszej pomocy Wrocław. Szkolenie z pierwszej pomocy dla firm WrocławSzkolenia i kursy z pierwszej pomocy we Wrocławiu Kurs pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław szkolenie z pierwszej pomocy dla pracowników Wrocław