Help for Ukraine

We connect humanitarian organizations with drivers willing to help

Wypełnij formularz / Fill the form / Заповніть форму / Užpildykite formą

  Organizacja / Organization / організація / Organizacija(*)

  NIP / Tax number / PVM

  Nr kontaktowy / Phone number / телефонний номер / Kontaktinis telefono nr.(*)

  E-mail (*)

  Rodzaj transportu i ilość / Type of transport and quantity / Вид транспорту та кількість / Transporto rūšis ir kiekis
  (*)

  Skąd / From where / Звідки / Iš kur(*)

  Dokąd / To where / Куди / Į kur(*)

  Kiedy / When / коли / Kada(*)

  Czy możesz zapłacić za transport / Can you pay for transport / Чи можете ви оплатити транспорт? / Ar galite mokėti už transportavimą(*)

  Pamiętaj również, że Fundacja Truckers Life nie ponosi odpowiedzialności za oferowane oraz przewożone rzeczy i towary, jak również za realizację i jakość usług transportowych.

  Remember also that the Truckers Life Foundation is not responsible for the offered and transported items and goods, as well as for the performance and quality of transport services.

  Пам’ятайте також, що Truckers Life Foundation не несе відповідальності за пропоновані та перевезені предмети та товари, а також за виконання та якість транспортних послуг.

  Atminkite, kad Truckers Life Foundation neatsako už siūlomus ir vežamus daiktus bei prekes, taip pat už transporto paslaugų atlikimą ir kokybę.

  W powyższym formularzu napisz: co chcesz przewieźć, w jakiej ilości, skąd, dokąd i kiedy, a my postaramy się połączyć Cię z kierowcą. Pamiętaj! Przed przewiezieniem czegokolwiek sprawdź, jakie są aktualne potrzeby na granicy. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie.

  In the above form, write: what you want to transport, in what quantity, from where, to where and when, and we will try to connect you with the driver. Remember! Before transporting anything, check the current needs at the border. The situation is changing very dynamically.

  У наведеній вище формі напишіть: що ви хочете перевезти, в якій кількості, звідки, куди і коли, і ми спробуємо зв’язати вас з водієм. Пам’ятайте! Перш ніж щось перевозити, перевірте поточні потреби на кордоні. Ситуація змінюється дуже динамічно.

  Aukščiau esančioje formoje užpildykite: ką norite vežti, kokiu kiekiu, iš kur, kur ir kada, o mes pasistengsime jus sujungti su vežėju. Prisiminkite! Prieš ką nors vežant, pasienyje pasidomėkite esamais poreikiais. Situacija keičiasi labai dinamiškai.