HeroTrucker 2020 ze wsparciem
najbardziej znanych kierowców
zawodowych.

HeroTrucker 2020 ze wsparciem najbardziej znanych kierowców zawodowych.

HeroTrucker 2020 ze wsparciem najbardziej znanych kierowców zawodowych.

Statystyki mówią, że tylko 16% kierowców podjęłyby się udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Te dane nie nastrajają optymistycznie. Dlatego, aby przybliżyć temat pierwszej pomocy i natchnąć kierowców do zdobywania wiedzy w tym zakresie, do współpracy zaprosiliśmy “znanych i lubianych” – czyli najbardziej popularnych polskich truckerów. Kto inny będzie w stanie przekonać kierowców do idei niesienia pierwszej pomocy bardziej niż ich branżowi koleżanki i koledzy?

Iwona Blecharczyk “Trucking Girl”, Kate Truckdriverka, Adrian Trucker Paker i Mateusz “Raptus” Gierlak – oto oni, Ambasadorzy kampanii HeroTrucker.