Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie

Jakie problemy kierowcy uważają za najbardziej uciążliwe w miejscach załadunku i rozładunku?

  • 56,3% kierowców źle ocenia czas obsługi zwracając uwagę na długi czas oczekiwania na wjazd, awizację, załadunek, dokumenty oraz  nieprzestrzeganie wyznaczonych godzin i kolejki;
  • 41,9% kierowców ocenia jakość obsługi jako nieprofesjonalną wskazując brak odpowiedniej komunikacji np. o przyczynach opóźnień, brak znajomości języka, niemiłe i aroganckie zachowanie, opieszałość personelu;
  • w niemal co drugiej lokalizacji brakuje sanitariatów, 52,5% kierowców wskazało, iż w miejscach tych brakuje dostępu do  prysznica, a 41,3% do toalety; 
  • 48,5% kierowców zwraca uwagę na brak lub niewystarczająca liczbę miejsc parkingowych.  

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Diagnoza warunków sanitarnych i parkingowych w bazach logistycznych w Polsce i w Europie”. 

Analizujemy przyczyny problemów m.in. obowiązujące przepisy prawa, ograniczenia infrastrukturalne w bazach logistycznych, ale również podejście obsługi do kierowców. Przedstawiamy też  rozwiązania, które mogą poprawić warunki pracy kierowców i pokazujemy dobre praktyki.