#Herotrucker na ratunek. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy zastępcze.

Kontynuujemy serię wpisów dot. resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Z poprzednich wpisów dowiedzieliśmy się jak zadbać o bezpieczeństwo własne, jak ocenić stan poszkodowanego, jak prawidłowo ocenić oddech u osoby nieprzytomnej oraz jak prawidłowo uciskać klatkę piersiową podczas RKO.

 

Dziś nauczymy się prawidłowego wykonania oddechów zastępczych, czyli oddechów ratowniczych.

Czy po 30 uciśnięciach klatki piersiowej poszkodowanego, zawsze musimy wykonać 2 oddechy ratownicze i stosować się do algorytmu 30:2?

Otóż nie musimy! Możemy tylko i wyłącznie uciskać (szybko i mocno) klatkę piersiową poszkodowanego. Zastępczą wentylację u poszkodowanego prowadzimy, jeżeli jesteśmy przeszkoleni w tym aspekcie oraz jeżeli mamy środki ochrony osobistej, które zapewnią nam bezpieczeństwo podczas tej procedury. W każdym innym przypadku, jeżeli nie wiemy, jak prowadzić oddechy zastępcze, nie ćwiczyliśmy lub nie mamy środków, które nas zabezpieczą, np. maski do prowadzenia oddechów - odstępujemy od ich wykonania.

Jeżeli jesteś przeszkolony w prowadzeniu oddechów ratowniczych - połącz uciśnięcia klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi. Jeśli nie jesteś przeszkolony lub nie potrafisz wykonać oddechów ratowniczych, prowadź resuscytację tylko i wyłącznie uciskając (szybko i mocno) klatkę piersiową poszkodowanego.

W jakich sytuacjach wykonujemy lub nie wykonujemy oddechów ratowniczych?

Oddechy zastępcze (ratownicze) wykonujemy zawsze, jeżeli potrafimy i wiemy, ja je wykonać, jeżeli ćwiczyliśmy tę procedurę wcześniej, oraz jeżeli mamy środki ochrony osobistej. Jeżeli nie jesteśmy przeszkoleni w prowadzeniu zastępczej wentylacji - skupiamy się tylko i wyłącznie na wysokiej jakości uciśnięciach klatki piersiowej u poszkodowanego.

 Resuscytacja krążeniowo oddechowa. Oddechy ratownicze. Od lewej - przed oddechem, po prawej - oddech i widoczne uniesienie klatki piersiowej poszkodowanego (fantoma). Źródło: www.gotowidoratowania.pl

Osoby przeszkolone, które są w stanie wykonać oddechy ratownicze, powinny prowadzić naprzemienne uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze, co może być dodatkowo korzystne u dzieci, oraz poszkodowanych, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku asfiksji (zamartwicy, uduszenia), a także wówczas, gdy przyjazd zespołu ratownictwa medycznego się opóźnia.

Jak prawidłowo wykonać oddechy ratownicze u osoby dorosłej?

1. Po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe poszkodowanego odchylając głowę poszkodowanego ku tyłowi (rękoczyn czoło-żuchwa).

2. Kciukiem i palcem wskazującym ręki spoczywającej na czole zaciśnij skrzydełka nosa poszkodowanego, utrzymując jednocześnie uniesienie żuchwy, rozchyl usta poszkodowanego.

3. Weź "normalny wdech" i obejmij szczelnie ustami usta poszkodowanego.

4. Obserwując klatkę piersiową poszkodowanego, wdmuchuj (zwykły regularny wydech) powoli powietrze do ust poszkodowanego- poświęć na wydech około 1 sekundy- tak wykonany oddech ratunkowy jest skuteczny.

5. Utrzymując drogi oddechowe drożne (odgięcie głowy czoło - żuchwa) odsuń usta od ust poszkodowanego i obserwuj opadanie klatki piersiowej podczas wydechu. Klatka piersiowa powinna opaść, powietrze powinno wydostać się powrotnie.

6. Weź kolejny normalny wdech i raz jeszcze wdmuchaj powietrze do ust poszkodowanego, tak aby uzyskać dwa skuteczne oddechy ratownicze.

7. Nie przerywaj uciśnięć klatki piersiowej na dłużej niż 10 sekund, aby wykonać dwa oddechy zastępcze. Następnie bez zbędnych przerw ułóż ręce we właściwy sposób na mostku poszkodowanego i wykonaj kolejne 30 uciśnięć klatki piersiowej.

8. Kontynuuj uciśnięcia klatki piersiowej wraz z oddechami ratowniczymi w stosunku 30:2.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Odchylenie (udrożnienie dróg oddechowych) głowy ku tyłowi. Rękoczyn czoło-żuchwa. Źródło: www.gotowidoratowania.pl

 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Odchylenie (udrożnienie dróg oddechowych) głowy ku tyłowi, zatkanie skrzydełek nosa. Rękoczyn czoło-żuchwa. Źródło: www.gotowidoratowania.pl

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Szczelne objęcie ust poszkodowanego własnymi ustami. Wykonanie dwóch regularnych wdechów, które trwają około 1 sekundy każdy. Źródło: www.gotowidoratowania.pl

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Po lewej stronie klatka piersiowa tuż przed dostarczeniem wdechu, po prawej stronie - widoczne uniesienie sie klatki piersiowej poszkodowanego (fantoma). Źródło: www.gotowidoratowania.pl

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Oddechy ratownicze. Po dostarczonym wdechu pozwalamy klatce piersiowej poszkodowanego swobodnie opaść. Odsuwamy usta od ust poszkodowanego i puszczamy skrzydełka nosa poszkodowanego. Źródło: www.gotowidoratowania.pl


Jak to wygląda w praktyce?

Odpowiednia objętość wprowadzanego powietrza.

Osoby wykonujące RKO powinny dążyć do wykonywania wdechu przez 1 sekundę objętością wystarczającą do uzyskania uniesienia się klatki piersiowej poszkodowanego. Nadmiernie szybkie i forsowne oddechy doprowadzą do rozdęcia żołądka, powrót treści żółądkowej lub hiperwentylacji poszkodowanego. Zatem w pierwszej pomocy przyjmujemy zasadę - wdech przez jedną sekundę, do widocznego uniesienia się klatki piersiowej. Pamiętamy również, że maksymalna przerwa w uciskaniu klatki piersiowej celem wykonania dwóch oddechów ratowniczych nie powinna przekraczać łącznie 10 sekund.

 

Pocket Mask, czyli maska do RKO - co to jest i czy zapewni nam ochronę podczas prowadzenia zastępczej wentylacji u poszkodowanego?

Maska do prowadzenia sztucznego oddychania (Pocket Mask, CPR Mask) to naszym zdaniem jedno z najlepszych dostępnych zabezpieczeń do prowadzenia zastępczej wentylacji poszkodowanego w pierwszej pomocy. Posiada zawór zwrotny z filtrem, który ochroni nas i zapobiegnie np. przed kontaktem z płynami ustrojowymi poszkodowanego. Wyposażona została w nadmuchiwany kołnierz uszczelniający, ustnik, filtr antybakteryjny, jednokierunkowy zawór zwrotny i króciec do podawania tlenu. Odpowiednio zastosowana skutecznie ochroni nas przed zakażeniami oraz dzięki temu, że szczelnie przylega do części ustno-nosowej wentylacja będzie łatwiejsza i skuteczniejsza. Należy jednak pamiętać, aby poprawnie jej używać, a taką wiedzę możemy zdobyć jedynie na szkoleniach lub kursach pierwszej pomocy.

Pocket Mask / maska do RKO. Źródło: www.gotowidoratowania.pl

Szerokości i bezpieczności! Piona!

Autor: Grzegorz Zmuda, Stowarzyszenie GOTOWI DO RATOWANIA